پاورپوینت با عنوان گزارش عملکرد یکساله معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

پاورپوینت با عنوان گزارش عملکرد یکساله معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

پاورپوینت با عنوان گزارش عملکرد یکساله معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

40 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

عملکرد یک ساله کارگزینی اداری در سال 1385

11- ارسال فرم های ضوابط تمدید قرارداد پیمانی به واحد ها

12- ارسال فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان و مدیران و سرپرستان به واحد ها

13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی

14- صدور حکم تمدید ماموریت (4 نفر)

15- ارائه آمارهای خواسته شده

 

16- صدور احکام اجرای رای (5 نفر)

17- نامه به واحد ها برای تائید و یا عدم تائید پرسنل پیمانی (استخدامی سال 82 ) جهت رسمی شدن

18- نامه به گزینش برای تائید و یا عدم تائید افراد پیمانی معرفی و تائید شده برای رسمی شدن

19- اجرای بند های صورتجلسات شورای اداری و مالی و کمیته قانون استخدام کشوری

20- ارسال ابلاغ های مختلف و لازم برای پرسنل

21- صدور احکام قطع بهره وری (7 نفر) و برقراری فوق العاده بهره وری (7 نفر)