پاورپوینت با عنوان کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت با عنوان کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت با عنوان کاتلر در مدیریت بازار

14 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

خرید از محل خانه          Home-base shoping

oاز راه کاتولوگ هایی که به خانه ها فرستاده می شوند.