پاورپوینت با عنوان طرزالعمل کاری سروی ساختمانهای بلند منزل در افغانستان

پاورپوینت با عنوان طرزالعمل کاری سروی ساختمانهای بلند منزل در افغانستان

پاورپوینت با عنوان طرزالعمل کاری سروی ساختمانهای بلند منزل در افغانستان

11 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

تعاریف و اصطلاحات مورداستفاده درسروی

 

 تعاریف :                                                             درفورمه های مطروحه در سروی ساختمانهای بلند منزل بعضی تعاریف و اصطلاحات در نظر گرفته شده که ذیلا توضیح میگردد.    

 

 ساختمانهای بلند منزل : ساختمانهای بلند منزل درین سروی به ساختمانهای اطلاق میشود که دو طبقه و یا بیشتر از دوطبقه باشد.     

 

نوع ساختمان : ساختمان تحت پرسش چه نوع ساختمان است یعنی یک ساختمان رهایشی است مکتب است و یا  شفاخانه